Moltmaker Bewindvoering
Geld: goede dienaar, een slechte meester
Downloads & links
Algemene voorwaarden
Home

Bewindvoering

Lid van de beroepsvereniging NBPB voor professionele bewindvoerders

De maatregel bewindvoering in het kader van beschermingsbewind is vooral bedoeld om mensen die niet helemaal zelfstandig hun financiele zaken kunnen regelen, bescherming te bieden. Het gaat dan vaak om mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, maar ook ouderen vragen steeds vaker bewindvoering aan om hun financiele administratie goed te regelen. Een bewindvoerder neemt alleen beslissingen over het vermogen van een client. Daarnaast verricht hij/zij op verzoek belastingaangiften en kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van bijzondere bijstand en toeslagen. Een bewindvoerder is verplicht om ieder jaar verantwoording af te leggen aan de rechtbank.

HomeOver onsTaken bewindvoerderWerkwijzeTarievenContact